About

Born in 1963 in Eygelshoven/Kerkrade, The Netherlands

Fascinated and inspired by old masters and contemporary artists
such as Rafaël, Luis Caballero and Jenny Saville.

By a different look at the human body, detail has become important.
Its starting point is with respect to integrity of the body.
It creates abstraction in the figuration.
That means that the viewer have to look longer at the drawings of Mengels
and preferably several times.

Mengels escapes the discipline photo shop and seeks beauty in concrete bodies.

Graduation

Drawing “Municipal Academy of Fine Arts”, Arendonk, BE
Degree of Drawing Art with Honorable mention.

Geboren in 1963 te Eygelshoven/Kerkrade, Nederland

Gefascineerd en geïnspireerd door oude meesters en hedendaagse kunstenaars
zoals Rafaël, Luis Caballero, R. Liberace en Jenny Saville.

Door anders te kijken naar het menselijk lichaam is detaillering belangrijk geworden. Zijn uitgangspunt is integriteit ten opzichte van het lichaam.
Daaruit ontstaat abstractie in de figuratie. Dit leidt ertoe dat de kijker langer moet kijken naar de tekeningen van Mengels
en bij voorkeur meerdere keren.

Mengels ontsnapt aan de discipline van photo shop en zoekt schoonheid in concrete echte lijven.

Opleiding

Tekenkunst “Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten”, Arendonk, BE
Specialisatiegraad Tekenkunst met Eervolle vermelding.